EĞİTİM HİZMETLERİMİZ

EĞİTİM HİZMETLERİMİZ

Temel İSG Eğitimleri


Adres OSGB, tecrübeli uzman ve hekimleri aracılığı ile çalışanlarınızın iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini planlar, gerçekleştirir ve saha kontrolleri yaparak verimliliğini ölçer. Çalışanların işveren tarafından sağlanması gereken eğitim ihtiyaçları birçok çeşitle tanımlanabilir. Mesleki eğitimleri tamamlanmamış kişilerin çalışmaya devam edebilmeleri için mesleki eğitim belgelerinin alınması gerekmekte olup bu konuda çalışanlar işverenlerden beklenti içinde olmaktadır. Ancak işveren asıl olarak çalışma ortamındaki tehlikeleri çalışanlara detaylı olarak belirten eğitimler düzenlemeli ve bu eğitimlerin yönetmeliklerin belirlediği kurallar çerçevesinde verilmesini ve belgelendirilmesini sağlamalıdır. İşe giriş eğitimleri işbaşı yapmadan önce tamamlanması gereken bir eğitim modeli olup, prosedürleri hazırlanıp bu çerçevede verilmelidir. Risk değerlendirme raporu eğitimin içeriğini tespit etmek için belirleyici olacaktır. Uzman ve Hekimlerimiz eğitim yaparken öncelikle risk değerlendirme raporunuzu inceler ve eğitim içeriğini buna göre belirler. Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ise yıllık bir plan dahilinde tüm çalışanlara verilmelidir. Az tehlikeli işletmelerde 3 yılda bir kez olmak üzere en az 8 saat, tehlikeli işletmelerde 2 yılda bir kez olmak üzere en az 12 saat ve çok tehlikeli işletmelerde her yıl en az 16 saat eğitim planlanmalı ve verilmelidir. Eğitimler en az 4 saatlik bölümler halinde gerçekleştirilmelidir. Eğitim sonunda ölçme ve değerlendirilme testleri uygulanmalı, Eğitim katılım formu imzalatılmalı ve çalışana ayrıca bir katılım belgesi verilerek imza altına alınmalıdır.