SAĞLIK HİZMETLERİMİZ

SAĞLIK HİZMETLERİMİZ


Özellikle sanayi kuruluşlarında, tespit edilmiş riskler ve olası meslek hastalıkları konularında uzman olan bu ekibimizin temel amacı Önleyici Hizmetlerdir. İşe giriş sağlık muayenelerinden başlayarak her çalışanın sağlık kayıtlarını özenle tutar ve düzenli istatistiklerle bu işyerini bekleyen hastalık ve sağlık dışı koşullara ilişkin raporlar düzenler. Yönetime hastalıklardan dolayı oluşabilecek işgücü ve verimlilik kayıplarını ve bunları önleyici sağlık önlem paketlerini sunar.