KURUMSAL

Biz Kimiz ?

Biz

Adres OSGB 2017’de kurulmuş, oldukça büyük projelerde yer almış çok deneyimli Uzman ve hekimleri bünyesine katarak kaliteli bir hizmet politikası güden, Konya ve çevre illerine hizmet veren lider ve kurumsal bir Ortak Sağlık Güvenlik Birimidir. Adres OSGB Konya ve çevre illerde yüzlerce kurumsal şirkete, ihtiyaca göre tasarlanmış projelerle tam hizmet vermektedir. İşinizin güvenliğini kişilere değil, köklü bir “kuruma” emanet edin, verimlilik kaybı yaşamayın.

Amacımız

Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak, Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak, İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek, İşyerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek, Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak, Çalışma verimini arttırmak.

İşimiz

Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulur. Bu birim en az bir işyeri hekimi ve sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde ise işyeri hekimiyle beraber en az bir iş güvenliği uzmanından oluşur. Bu yükümlülük, Çalışma Bakanlığı’nın ilgili müdürlüğünce yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden tamamı veya bir kısmı alınarak da yerine getirilebilmektedir. Adres Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi bu anlamda yükümlülüğü olan firmalar için kurumsal çözüm ortağıdır. Bulundurması zorunlu olan İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı şirketimiz tarafından görevlendirilmekte ve firmanın çalıştırdığı işçi sayısına oranla yönetmelikte belirtilen sürelerde hizmet vermektedir. Konularında uzman ekiplerimiz; hizmetin sunulmasıyla birlikte firma içinde alınması gerekli tedbirleri ve uyulması gereken tüm kuralları raporlar doğrultusunda firmaya sunar. Özel hazırlanan iç yönetmelik ve talimatlarla güçlendirilen personel eğitimlerini organize eder. Hizmet verilen firmalara özel hasta takip programı ile çalışanların tüm sağlık süreçleri kayıt altına alınır ve kişiye özel takip sistemi oluşturulur. Bu sayede çalışanların sağlık performansları kolayca takip edilebilmekte ve çözümler üretilmektedir.


Misyon

Türkiye’de yasalarla çerçevesi konulmuş OSGB hizmet alanını, uluslararası standartlarda doğru taşıyan ve tanımlayan firmaların öncüsü olmaktır öncelikli misyonumuz. Kaliteli ve standart hizmeti tüm yurt çapında ve her projede; kesintisiz, eksiksiz ve şeffaf olarak üretmek, bu konuda rakiplerimize örnek olmak ikincil misyonumuzdur.

Vizyon

Hem proje hem de çalışan sayımızı binlerle tarif etmek yegane hedefimizdir. Vizyonumuz sürekli ve istikrarlı büyümek, sektörümüzde lider olmak ve lider kalmaktır. Teknik altyapımızı günden güne güçlendirerek, insan kaynağımızı her gün, hem daha rafine ederek hem de büyüterek; bilgi ve birikimimizi ülke sınırları dışına taşımak, bölgesel uluslararası bir aktör olmak, orta vadeli hedefimizdir.


Yöneticilerimiz

KADİR KOCAMAN - Genel Müdür

1976 yılı Konya doğumlu.

Hüseyin ULUDAĞ - Genel Müdür Yrd.

1984 yılı Konya doğumlu.